Ze względu na ogłoszenie stanu epidemicznego wprowadza się ograniczenie dostępu do Przychodni.

Każdy pacjent Przychodni ma (w godzinach pracy) możliwość skorzystania z teleporady.

Numery telefonów do Przychodni:

  • Poradnia Ogólna  34/323-21-53; 691-969-439
  • Poradnia Dziecięca 34/371-04-81; 722-133-250
  • Poradnia Ginekologiczna 34/ 371 23 71; 665 812 712