Posiadamy Certyfikat normy ISO 9001-2008/2015

 • 6 lipca 2013  

  Uprzejmie informujemy, że Przychodnia Lekarska „Południe” wdrożyła System Zarządzania Jakością według normy PN–EN ISO 9001:2008, który w dniu 31 maja 2013 roku został zatwierdzony przez jednostkę certyfikującą ISOQAR. Certyfikat rejestracji nr 11234 obejmuje zarządzanie świadczeniem usług w zakresie:

  • podstawowej opieki zdrowotnej,
  • ambulatoryjnej opieki specjalistycznej,
  • leczenia stomatologicznego,
  • diagnostyki medycznej,
  • medycyny pracy oraz profilaktyki i promocji zdrowia.

  Nadrzędnym celem ustanowionej Polityki Jakości w Przychodni Lekarskiej Sp. z o.o. w Częstochowie jest świadczenie za każdym razem na możliwym najwyższym poziomie jakości usług medycznych w rodzaju specjalistycznej i podstawowej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, leczenia stomatologicznego, medycyny pracy oraz profilaktyki i promocji zdrowia, w celu coraz lepszego zaspokajania oczekiwań, potrzeb i wymagań Pacjentów w sposób gwarantujący im poczucie bezpieczeństwa i pełną satysfakcję dla poprawy ich stanu zdrowia.

  Misją naszą jest zapewnienie pacjentom profesjonalnej, życzliwej opieki medycznej w zakresie specjalności reprezentowanych, przestrzeganie praw pacjenta, zapewnienie poczucia bezpieczeństwa zdrowotnego oraz rozwój działań z zakresu powszechnej profilaktyki i promocji zdrowia.

  Naszą Wizją jest stworzenie Przychodni przyjaznej Pacjentowi, w której poczuje się On bezpiecznie, a świadczone przez nas usługi będą synonimem najwyższej jakości, który będzie naszym znakiem rozpoznawalnym na rynku usług medycznych.

  Tak określoną Wizję, Misję i Politykę, zamierzamy realizować poprzez:

  • tworzenie przyjaznej atmosfery współpracy z Pacjentem zwiększającej zaufanie do Przychodni,
  • zadowolenie wszystkich naszych Pacjentów, osiągane dzięki kompetencji, fachowości i kulturze osobistej całego personelu,
  • pełne zaangażowanie wszystkich pracowników w utrzymaniu wysokiej jakości świadczonych usług i ich dalszy rozwój w celu poprawy i zwiększenia liczby obsługiwanych pacjentów,
  • efektywne wykorzystanie potencjału wysoko wykwalifikowanej kadry lekarskiej i pielęgniarskie, deklarującej stale doskonalenie swoich umiejętności,
  • stosowanie nowoczesnych metod diagnostycznych, profilaktycznych, leczniczych, pielęgniarskich, opiekuńczych i technologii medycznych zgodnie z aktualną wiedzą, wymogami nauki i oczekiwaniami naszych Pacjentów,
  • optymalizację kosztów działalności,
  • wdrażanie efektywnych narzędzi gwarantujących stałe monitorowanie i doskonalenie procesów oraz systemu zarządzania jakością,
  • dążenie do rozwoju i ciągłego doskonalenia firmy – Przychodni Lekarskiej ”Południe”.
Bez komentarzy

Zapraszamy do komentowania wpisu