SMS-owe powiadomienia o receptach i skierowaniach

 • 28 kwietnia 2021  

   
   

  Przychodnia „Południe” prowadzi dla pacjentów korzystających ze świadczeń zdrowotnych w ramach NFZ
  usługę powiadamiania za pomocą wiadomości SMS o wystawionych receptach i skierowaniach do poradni specjalistycznych.

  Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że usługa ta jest finansowana ze środków Przychodni i z tego względu jest ograniczona
  czasowo. Poinformujemy Państwa z wyprzedzeniem o zakończeniu działania tej usługi.

  Jednocześnie zachęcamy naszych pacjentów do korzystania z Internetowego Konta Pacjenta (IKP), za pomocą którego mogą Państwo
  uzyskiwać te same informacje.