Kontakt

Przychodnia Lekarska „Południe”
ul. Mireckiego 29a
42-200 Częstochowa

KONTAKT TELEFONICZNY

Poradnia Lekarza POZ 34/323-21-53; 607-662-652
Poradnia Lekarza POZ dla dzieci 34/371-04-81; 722-133-250
Pielęgniarka POZ 691-969-439
Poradnia Ginekologiczna 34/ 371 23 71; 665 812 712
Poradnia Stomatologiczna 607 979 050
Poradnia medycyna pracy 34/ 371 24 49

Szczepienia p/COVID-19 691 969 439

Fax: 34 323 68 00
Strona WWW: www.przychodniapoludnie.pl
Email:

info@przychodniapoludnie.pl
sekretariat@przychodniapoludnie.pl
rejestracja@przychodniapoludnie.pl (składanie zapotrzebowania na leki i środki pomocnicze)