Medycyna Pracy

Zadaniem służby medycyny pracy jest systematyczna kontrola zdrowia zatrudnionych pozwalająca na ocenę stanu ich zdrowia, a także wykrycie szkodliwych czynników, które wynikają z warunków pracy.
 
W ramach kontroli lekarz informuje badane osoby, jak dbać o zdrowie i zapobiegać niekorzystnym zmianom zdrowotnym.

Służba medycyny pracy zabiega również o to, aby pracodawcy poprawiali warunki pracy, ograniczając w ten sposób ryzyko zawodowe.

Poradnia Medycyny Pracy

Lekarze z uprawieniami do badań profilaktycznych

Lek. Leszek Cichoń

Lek. Ewa Starczewska

Lek. Andrzej Mordziałek

Rejestracja gabinet 34

Skip to content