Polityka prywatności

Informacje o stosowaniu plików cookies i o klauzuli informacyjnej na stronach internetowych Przychodni "Południe"

Zasady dotyczące polityki prywatności Przychodni „Południe” są zamieszczone w na dwóch stronach:

Pliki Cookie Klauzula informacyjna