Opieka Specjalistyczna

Zasady udzielania świadczeń specjalistycznych w Przychodni Południe

Ze względu na stan zagrożenia epidemicznego COVID-19 harmonogramy czasowo uległy zmianom. Szczegółowe informacje dostępne w Rejestracji.

Przyjęcia w poradni ginekologiczno-położniczej są realizowane w ramach umowy z NFZ bez skierowania.

W celu uzgodnienia terminu wizyty należy zgłosić się do Biura Obsługi Pacjenta. Lista osób oczekujących na udzielenie świadczenia prowadzona jest w systemie informatycznym NFZ.

Dla pacjentów zadeklarowanych do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w Przychodni Południe dodatkowo udzielane są świadczenia z zakresu diabetologii i alergii układu oddechowego.

Przychodnia Południe  udziela świadczenia specjalistyczne, bez skierowania, odpłatnie w następujących poradniach:

    • Pulmonologicznej,
    • Neurologicznej,
    • Logopedycznej,
    • Endokrynologicznej.

Mając na uwadze ciągłość leczenia specjalistycznego, skierowano specjalną ofertę cenową do Pacjentów zadeklarowanych do lekarzy POZ Przychodni Południe.

Harmonogram przyjęć

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza*

lek. Iwona Rubik

Dzień tygodnia Godziny przyjęć
poniedziałek 08:00-14:00
wtorek 12:00-18:00
środa 08:00-14:00
czwartek
piątek 08:00-14:00

lek. Małgorzata Muskała

Dzień tygodnia Godziny przyjęć
czwartek 12:00-18:00
*W godzinach przyjęć Poradni Ginekologiczno-Położniczej jest realizowany Program Profilaktyki Raka Szyjki Macicy NFZ - Pobieranie materiału do badania cytologicznego.

Poradnia Okulistyczna

lek. Jolanta Zacharek

Dzień tygodnia Godziny przyjęć
poniedziałek 14:00-18:00
środa 08:00-12:00
piątek 08:00-12:00

Poradnia Endokrynologiczna

lek.

Dzień tygodnia Godziny przyjęć

Poradnia Logopedyczna

mgr Patrycja Węgrzyńska

Dzień tygodnia Godziny przyjęć
środa 14:00-18:00

Poradnia Pulmonologiczna

lek. Elżbieta Prudło

Dzień tygodnia Godziny przyjęć
poniedziałek 16:00-18:00