Medycyna Pracy

W Poradni Medycyny Pracy zapewniamy kompleksową obsługę medyczną na zlecenie zakładów pracy i osób fizycznych. Wykonujemy profilaktyczne badania pracowników (wstępne, okresowe, kontrolne), uczniów, badania kierowców, osób pracujących na stanowiskach kolejowych oraz z narażeniem na promieniowanie jonizujące oraz udzielamy świadczeń zdrowotnych z zakresu szczepień profilaktycznych.

Poradnia Medycyny Pracy

Rejestracja w pokoju Nr 34 – st.tech.med. Anna Kiczor

tel. 34/371 24 49,  w godz. 11:00-15:00

Prosimy o wcześniejsze ustalenie terminu badań profilaktycznych.

Uzgodnienie terminu porady, w tym konsultacji specjalistycznych z zakresu

 • okulistyki,
 • laryngologii,
 • neurologii,
 • badań diagnostycznych,
 • badań psychotechnicznych
 • innych konsultacji

pozwoli na szybkie przeprowadzenie badania profilaktycznego i wydania ostatecznego orzeczenia.

Świadczenia udzielają następujący uprawnieni lekarze:

lek. Leszek Cichoń

lekarz uprawniony do wydawania orzeczeń (badania wstępne, okresowe) dla osób zatrudnionych na stanowiskach pracy:

 • z występującymi czynnikami uciążliwymi lub szkodliwymi dla zdrowia,
 • na stanowiskach kolejowych,
 • z występującym promieniowaniem jonizującym,
 • kandydatów na kierowców i kierowców,
lek. Ewa Starszewska

lekarz uprawniony do wydawania orzeczeń (badania wstępne, okresowe) dla osób zatrudnionych na stanowiskach pracy z występującymi czynnikami uciążliwymi lub szkodliwymi dla zdrowia.

lek. Andrzej Mordziałek

lekarz uprawniony do wydawania orzeczeń (badania wstępne, okresowe) dla osób zatrudnionych na stanowiskach pracy:

 • bez występowania czynników szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia,
 • kandydatów na kierowców i kierowców.
lek. Anna Janowicz

lekarz uprawniony do wydawania orzeczeń (badania wstępne, okresowe) dla osób zatrudnionych na stanowiskach pracy:

 • bez występowania czynników szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia,
 • kandydatów na kierowców i kierowców.
lek. Joanna Romańska-Zygmunciak

lekarz uprawniony do wydawania orzeczeń dla kandydatów na kierowców i kierowców.

Harmonogram przyjęć

Dzień tygodnia Godziny rejestracji i przyjęć Po wcześniejszym uzgodnieniu
poniedziałek 11:00-16:00 do 17:00
wtorek 11:00-15:00
środa 11:00-16:00
czwartek 11:00-15:00
piątek 11:00-13:00 do 17:00