Podstawowa Opieka Zdrowotna

Świadczenia w rodzaju Podstawowej Opieki Zdrowotnej realizowane są w dni powszednie, od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w godz. 08:00 – 17:45. Podstawy prawne

Ze względu na stan zagrożenia epidemicznego COVID-19 harmonogramy czasowo uległy zmianom. Szczegółowe informacje dostępne w Rejestracji.

Biuro Obsługi Pacjenta

Rejestracja w Biurze Obsługi Pacjenta do lekarzy odbywa się od poniedziałku do piątku w godz. 7:45 do 17:45; osobiście, telefonicznie (od godz. 8:30) lub za pośrednictwem osób trzecich.

Wizyty domowe są udzielane w przypadkach uzasadnionych medycznie, po uprzednim zgłoszeniu
w Biurze Obsługi Pacjenta. Zgłoszenia w godz. od 8:30 do 11:00.

Zobacz zasady rejestracji

Pacjent przyjmowany jest w dniu zgłoszenia. Jednak w chorobach przewlekłych, przy kontynuacji leczenia lub gdy potrzeba kontaktu pacjenta z lekarzem POZ nie wynika z konieczności uzyskania pomocy medycznej - porady mogą być udzielane w innym, uzgodnionym z pacjentem terminie. Od 2010 r. wprowadzono możliwość rejestracji pacjenta do lekarza POZ przyjmującego w godzinach popołudniowych w dniu następnym. Liczba zarejestrowanych w tym trybie pacjentów nie może przekroczyć 25% czasu pracy lekarza. Od 28.04.2020 r. istnieje możliwość składania zapotrzebowania na leki i środki pomocnicze (pieluchomajtki itp.) drogą mailową. E-mail: rejestracja@przychodniapoludnie.pl

Poradnia Lekarza POZ i Poradnia Lekarza POZ Dla Dzieci

W ramach udzielanych świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej Pacjent ma prawo wyboru lekarza. Wyboru dokonuje przez złożenie deklaracji wyboru z własnoręcznym podpisem w Biurze z Obsługi Pacjenta. W Przychodni Południe Pacjent powyżej 19 roku życia ma prawo wybrać jednego z siedmiu lekarzy a w Poradni Lekarza POZ dla Dzieci jednego z trzech pediatrów. W ciągu roku Pacjent może bez opłat zmienić deklarację wyboru lekarza dwukrotnie.

Lekarze w Poradniach udzielają świadczeń codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00-18:00. Proszę o zapoznanie się z godzinami przyjęć wybranego lekarza, który obejmuje opieką profilaktyczno-leczniczą Państwa rodzinę.

Świadczeniodawca umożliwia świadczeniobiorcy uzyskanie świadczeń udzielanych na odległość przy użyciu systemów teleinformacyjnych lub systemów łączności, zgodnie z wymaganiami Narodowego Funduszu Zdrowia: wg poniższego harmonogramu. Przychodnia Lekarska „Południe”  numery telefonu: 34/323 21 53 oraz  607-662-652

Poniedziałek:
godz. 9.00 – 9.30 lek. J. Romańska – Zygmunciak
godz. 10.00 – 10.30 lek. D. Cichoń
godz.  10.30 – 11.00    lek. I. Kapuściak
Wtorek:           godz. 11.30 – 12.00 lek. L. Cichoń
Środa:              godz. 11.30 – 12.00 lek. K. Jasiutowicz
Czwartek:        godz. 11.30 – 12.00 lek. A. Mordziałek
Piątek:
godz.11.30 – 12.00 lek. E. Starczewska
godz. 12.30 – 13.00 lek. E.Dittmer

Harmonogram przyjęć w Poradni Lekarza POZ

lek. Joanna Romańska-Zygmunciak

Dzień tygodnia Godziny przyjęć
poniedziałek 08:00-9:00
wtorek 08:00-10:00
środa 15:00-17:00
czwartek 15:00-17:00
piątek 08:00-10:00

lek. Andrzej Mordziałek

Dzień tygodnia Godziny przyjęć
poniedziałek 08:00-12:30
wtorek 13:30-18:00
środa 08:00-12:30
czwartek 08:00-11:00
piątek 08:00-12:30

lek. Krzysztof Jasiutowicz

Dzień tygodnia Godziny przyjęć
poniedziałek 12:00-18:00
wtorek 08:30-14:30
środa 08:30-12:30
czwartek 08:30-14:30
piątek 12:00-18:00

lek. Ewa Starczewska

Dzień tygodnia Godziny przyjęć
poniedziałek 08:00-14:00
wtorek 12:00-18:00
środa 08:00-14:00
czwartek 12:00-18:00
piątek 08:00-12:00

lek. Leszek Cichoń

Dzień tygodnia Godziny przyjęć
poniedziałek 12:30-18:00
wtorek 09:00-12:00
środa 09:00-14:30
czwartek 09:00-14:30
piątek 09:00-14:30

lek. Danuta Cichoń

Dzień tygodnia Godziny przyjęć
poniedziałek 08:00-11:00
wtorek 08:00-12:00
środa 08:00-12:00
czwartek 08:00-12:00
piątek 14:00-18:00

lek. Michał Sikora

lekarz nie przyjmuje deklaracji
Dzień tygodnia Godziny przyjęć
poniedziałek 16:00-18:00
środa 16:00-18:00

lek. Monika Skowronek

lekarz nie przyjmuje deklaracji
Dzień tygodnia Godziny przyjęć
piątek 16:00-18:00

Harmonogram przyjęć w Poradni Lekarza POZ Dla Dzieci

lek. Irena Kapuściak

Dzień tygodnia Godziny przyjęć
poniedziałek 08:00-14:00
wtorek 08:00-14:00
środa 08:00-14:00
czwartek 12:00-18:00
piątek 12:00-18:00

lek. Elżbieta Dittmer

Dzień tygodnia Godziny przyjęć
poniedziałek 13:00-18:00
wtorek 08:00-13:00
środa 12:15-18:00
czwartek 08:00-14:00
piątek 08:00-12:30

lek. Iwona Sikora

Dzień tygodnia Godziny przyjęć
poniedziałek 08:00-11:00
wtorek 15:00-18:00
środa 16:30-18:00
czwartek 08:00-11:00

Gabinet Pielęgniarek Środowiskowych i Położnej POZ

Świadczenia są udzielane w godz. 08:00- 18:00 oraz w godz. 09:00-11:00 w przychodni. Pielęgniarka i położna środowiskowo-rodzinna ściśle współpracuje z lekarzem rodzinnym i na jego zlecenie udziela świadczenia pielęgniarskie w domu pacjenta.

Pacjentów zadeklarowanych do POZ obejmuje opieką 5 pielęgniarek środowiskowo-rodzinnych i jedna położna:
Pielęgniarki środowiskowo-rodzinne: Krystyna Wrocławska, Maria Grzelka, Aneta Wieszczyk, Anna Grząba, Jolanta Szyda, Agnieszka Otola oraz położna środowiskowo-rodzinna – Dorota Urbanik.

Gabinety zabiegowe i punkty szczepień

Dla naszych Pacjentów są dostępne dwa gabinety zabiegowe i punkt szczepień. Świadczenia zdrowotne są udzielane bezpłatnie (w godz. 08:00 – 18:00) na podstawie skierowania naszych lekarzy: iniekcje, wlewy kroplowe, pomiar temperatury, wagi ciała i wzrostu, pomiar RR, pomiar poziomu glukozy metodą paskową, naświetlanie lampą Solux, oraz szczepienia zalecane przez Ministra Zdrowia. Pacjentów szczepimy tylko szczepionkami, które sami zabezpieczamy z zachowaniem łańcucha temperaturowego. Dla pacjentów są również dostępne dwa stanowiska do zabiegów aerozoloterapii.

Szczepienia obowiązkowe są realizowane po uprzedniej rejestracji Dzieci w Poradni Lekarza POZ dla Dzieci Zdrowych.
Pielęgniarki POZ oraz pielęgniarki: Danuta Jędrzejczyk, Janina Kurek.