Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego z dnia 17.12.2018r.

Przykładowy tekst. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit nullam nunc justo sagittis suscipit ultrices.

Cennik świadczeń obowiązujący od 01.07.2023 roku

1.  Porada lekarza pulmonologa:                                                120,00 zł
2.  Porada lekarza POZ:                                                                120,00 zł 
3.   Porada lekarza ginekologa:                                                    150,00 zł 
4.  Porada lekarza okulisty:                                                          150,00 zł 
5.  Poradnia Medycyny Pracy: 
a)  badanie i wydanie orzeczenia przez lekarza uprawnionego (wstępne, okresowe, okolicznościowe):      130,00 zł, 
b)  badanie sanitarne z wydaniem zaświadczenia i wpisem w książeczce zdrowia:                                           60,00 zł, 
c)  badanie neurologa dla potrzeb medycyny pracy:                  80,00 zł   (dla pracujących na wysokości powyżej 3m)
d)  badanie okulisty  dla potrzeb medycyny pracy:                    100,00 zł
e)  badanie laryngologa dla potrzeb medycyny pracy:               80,00 zł 
6.  Badanie kierowców:                                                                   200,00 zł 
7.  Iniekcje domięśniowe:                                                               20,00 zł 
8 Iniekcje podskórne:                                                                    20,00 zł 
9.  Podłączenie kroplówki:                                                              50,00 zł 
10. Spirometria:                                                                               50,00 zł 
11. Audiometr:                                                                                 30,00 zł
12. RTG klatki piersiowej                                                                35,00 zł
 12. EKG:                                                                                             30,00 zł 
13. USG ginekologiczne:                                                                 100,00 zł 
14. USG tarczycy:                                                                             90,00 zł 
15. USG jamy brzusznej:                                                                 90,00 zł 
16. USG szyi:                                                                                     90,00 zł 
17. Badanie perymetryczne:                                                          80,00 zł 
18. Zaświadczenie lekarskie:                                                         30,00 zł 
19. Cytologia płynna :                                                                     150,00 zł 
20. Cytologia :                                                                                  50,00 zł 
21. Badanie HPV :                                                                           100,00 zł. 
22. Badanie endometrioza EndoRNA – oznaczenie poziomu ekspresji genu FUT4 :                             2100,00 zł.

CENNIK OPŁAT ZA UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ(po raz kolejny w danym zakresie)

1. Cena 1 strony kserokopii lub wydruku dokumentacji medycznej - 0,50 zł 
2. Cena 1 strony wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej - 15,00 zł 
3. Dokumentacja medyczna na informatycznym nośniku danych - 3,00 zł 

Skip to content