Tryb Składania Skarg i wniosków


Jeżeli Świadczeniobiorca uzna, że jego prawo do ochrony zdrowia nie jest realizowane
w sposób zadowalający, może złożyć wniosek lub skargę.
Świadczeniobiorca ma także prawo złożyć wyrazy uznania za prawidłową realizację opieki zdrowotnej przez przekazanie informacji do kierujących placówką, w formie listu lub wpisu w ,,Księdze Skarg i wniosków”, która jest dostępna w Biurze Obsługi Pacjenta.
Każda informacja złożona przez Pacjentów jest analizowana przez Dyrektora Przychodni Południe a składający informację zostanie poinformowany o przyjętych rozwiązaniach.


Skargi i wnioski przyjmują


1.    Dyrektor, Prezes Zarządu Przychodni Lekarskiej Południe
-  poniedziałki, wtorki, środy w godz. 11:00-12:00
po wcześniejszym uzgodnieniu terminu w Biurze Zarządu.


2.    Koordynator do spraw Profilaktyki i Lecznictwa
- we wtorki w godzinach 12:30-13:00.


3.    Pielęgniarka Przełożona:
- w poniedziałki, środy i piątki w godzinach pracy.


Kierujący placówką są również dostępni w każdym innym dniu po wcześniejszym uzgodnieniu terminu w Biurze Zarządu.

Skip to content